Snabba Leveranser

Hög Kvalité

Testad Utrustning

Integritetspolicy

För oss på SAREQ North AB (Nedan: SAREQ), är det viktigt att din personliga data hanteras säkert. Din data är sparad när du köper produkter eller kontaktar oss.

• Vi samlar personliga data endast när vi måste för att tillhandahålla tjänster och produkter
• Vi skyddar den personliga data vi har samlat
• Vi använder endast data för det ändamål den var insamlad för
• Vi informerar intressenter, som registrerade och designerade myndigheter, om en incident skulle inträffa relaterat till vår behandling av personlig data

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur SAREQ använder din personliga data. Vi respekterar din rättighet till integritet och följer lagar & direktiv för att skydda din personliga integritet. Vi vill försäkra dig att du vet vilken typ av information vi samlar om dig, hur det används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du kontaktar oss angående frågor om användandet av din personliga data.

Personlig data skyldigheter

SAREQ North AB (SAREQ) är den personliga data controller för bearbetningen av din personliga data i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur bearbetar vi din personliga data?

SAREQ samlar personlig data på flertalet olika sätt och vid flertalet olika tillfällen, inklusive när du använder hemsidan, köper produkter/tjänster eller kontaktar oss.

Data vi kan bearbeta:

1. NÄR DU KÖPER EN PRODUKT
Personlig data

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress och vilka produkter du köpte.

Anledning för bearbetning
Anledningen för bearbetningen är för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter till dig som kund och för att kunna ta betalt för produkterna. Vi måste även följa lagar och regler kring detta.

Laglig grund för bearbetningen
Överenskommelse och lagliga skyldigheter.

Lagringstid
Vi sparar din data så länge det krävs för att fullfölja syftet.

2. NÄR DU KONTAKTAR OSS
Personlig data

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Anledning för bearbetning
För att ha möjlighet att besvara på frågor, offerera rätt produkter och tjänster, och att tillhandahålla relevant information.

Laglig grund för bearbetningen
Legitimt intresse eller samtycke.

Lagringstid
Vi sparar din data så länge det krävs för att fullfölja syftet.

3. NÄR DU BESÖKER VÅR HEMSIDA
Personlig data

Språkinställningar, Webläsarinställningar, användandet av vår hemsida, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistiska verktyg och marknadsföringssystem)

Anledning för bearbetning
Tillhandahålla, prestera  och förbättra vår tjänster.

Laglig grund för bearbetningen
Legitimt intresse.

Lagringstid
Vi sparar din data så länge det krävs för att fullfölja syftet.

4. NÄR DU ÄR EN LEVERANTÖR TILL OSS
Personlig data

Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information för uppdraget.

Anledning för bearbetning
Försäkra ett fungerande företagande.

Laglig grund för bearbetningen
Avtal och legala skyldigheter.

Lagringstid
Vi sparar din data så länge det krävs för att fullfölja syftet.

Vem kan vi dela din personliga data med?

Vi nyttjar olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta betyder att dessa leverantörer kan komma att behöva din personliga data. SAREQ kan komma att behöva dela din personliga data med underleverantörer för att kunna leverera avtalade produkter eller tjänster.

Underleverantörer eller leverantörer är då personlig data assistenter till oss och får endast använde din personliga data i enlighet med våra instruktioner. SAREQ kan även i vissa fall vara skyldig att lämna ut information till myndigheter genom lagar eller dom.

Var bearbetar vi din personliga data?

Vi anstränger oss att lagra din personliga data inom EU/EEA. Dock i vissa situationer kan det komma att behövas att bearbetas utanför EU/EEA av tredjepart, till exempel en IT-leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid ta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras på samma nivå av skydd som tillhandahålls i EU/EEA.

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätten att återkalla samtycke för viss personliga data i bearbetning när som helst. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi sluta använda den data som du tidigare hade gett samtycke till och radera den data som var bearbetad enbart på grund av samtycket.

Rätt till tillgång
Du har rätten att ta del av informationen om vilken personlig data vi har om dig och hur vi nyttjar den. Du har även rätten att få en kopia av den informationen.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätten att få felaktig data rättad och kompletterad. Du har även rätten att i vissa fall få din personliga data raderad, exempelvis om det ej längre krävs för syftet som den blev insamlad för.

Rätt att invända och rätt att begränsa bearbetning
Du har rätten att protestera till bearbetningen av din data för, bland annat, direkt marknadsföring och i fall vi bearbetar data på den legala grunden att vi har ett legitimt intresse. Du har även rätten att begränsa bearbetningen, exempelvis om du tror att informationen inte är korrekt.

Rätt till dataportabilitet
I vissa fall har du rätten att erhålla den personliga data som du har gett oss. Data tillhandahålls i en strukturerad maskinläsbart format, och du har även rätten att få data skickad till en annan personliga data controller när det är tekniskt möjligt.

Frågor och klagomål
För frågor om bearbetningen av din personliga data kan du kontakta SAREQ, claes@sareq.com.
Om du inte är nöjd med svaret du har mottagit har du rätten att skicka in klagomål till myndigheterna.